Dimensjoner og dekkbytte

Du kan godt bytte til en annen dekkdimensjon enn den som bilen er utstyrt med fra fabrikken, og mange bytter ut bilens originale felger og dekk med hjul som har andre dimensjoner. Hvis så er tilfelle vil du trenge en annen dekkdimensjon enn den som står oppgitt i vognkortet. Informasjonen hentet fra vognkortet vil da avvike fra hva som passer til din bil. For å være helt sikker på at du har riktig dekkdimensjon når du skal skaffe nye dekk, bør du lese av dimensjonen fra dekksiden på dine nåværende dekk, som anvist på bildet.

 

Alternative dimensjoner

Dersom du vil bytte til en annen dekkdimensjon eller en annen felgstørrelse enn den som bilen er utstyrt med fra fabrikkener er det spesielle regler som må oppfylles. Det er også viktig at felger og dekk passer sammen når det gjelder dimensjoner. Det må ikke være for brede dekk på for smale felger og omvendt. Det er i tillegg flere andre krav som også må tilfredsstilles. Her kan din lokale dekkforhandler hjelpe deg, og har oversikt over hvilke alternative dimensjoner som kan benyttes på din bil.

 

Her er Kjøretøyforskriftenes bestemmelser som gjelder bytte av dekk og felg:

 

Bytte av dekk/felg

Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjoner og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:

  1. Sporvidde-endringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpressing er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV-godkjenning godtas.
  2. Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
  3. Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor +/- 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
  4. Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
  5. Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 130 km/t.
  6. Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
  7. Det må ikke brukes mellomlegg/plate/»spacer» som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt under punkt 1.
  8. Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak, skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt under punkt 1.
  9. Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallfelger, skal disse enten være merket med innpressing eller det skal medfølge dokumentasjon for innpressing i kjøretøyet. Med innpressing forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje.
  10. Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm – det vil si at felgens innpressing endres mer enn 7,5 mm – skal kjøretøyet fremstilles for Trafikktilsynet for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Trafikktilsynet gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre, frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning.
GÅ TILBAKE

Vi har dekkene du trenger!

Finn dekk og felg som passer til din bil.
Bestill nå – Betal ved montering.