Når skal en bytte dekk?

Piggdekk til sommerdekk

Fristen for å bytte fra piggdekk til sommerdekk er første mandag etter 2. påskedag, med unntak for de tre nordligste fylkene hvor datoen er satt til 1. mai. Det er ingen frist for når man må bytte fra vinterdekk uten pigg.
Piggfrie dekk anbefales derimot ikke brukt i sommerhalvåret da de har dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

Sommerdekk til piggdekk

1. november med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober.
Det er ingen frist for når man må bytte til vinterdekk uten pigg.

Generelt

Datoene er kun veiledende. Det ansees som viktigere at man har et tilstrekkelig veigrep enn at dato fristen overholdes. Variasjoner i vær og temperatur, lengden på vinteren og påskens plassering vil derfor til syvende og sist avgjøre når bytte av dekk bør gjennomføres.

GÅ TILBAKE

Vi har dekkene du trenger!

Finn dekk og felg som passer til din bil.
Bestill nå – Betal ved montering.